TỦ GỬI & GIAO NHẬN ĐỒ LOCKERVIET

Lợi ích từ giải pháp
Tủ Gửi – Giao Nhận đồ

Tủ Gửi Giao Nhận đồ mở ra nhiều ứng dụng vào cuộc sống hiện đại.

Người sử dụng

 

  • Linh hoạt và tiết kiệm thời gian
    trong việc Gửi & Giao Nhận
  • Giải pháp không tiếp xúc
  • Hàng hoá được bảo quản an toàn
  • Thuận tiện – Dễ dàng – An toàn

Doanh nghiệp

 

  • Tối ưu quy trình & hiệu quả đầu tư
  • Tối ưu khả năng quản lý nội bộ
  • Quản lý tập trung & Online
  • Triển khai các mô hình kinh doanh trên nền tảng IOT


Đa dạng phương thức xác thực


Đa dạng phương thức xác thực


Quy trình Giao Nhận tối ưu

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được giải pháp phù hợp nhất!

Nhận tư vấn ngay